Match List > Match Details

Lightweight National Championship

09/19/2015

Men's Lightweight (13)
Athlete Braemar Open WFD-H WFD-L Hammer-H Hammer-L Caber Sheaf WOB
Phil Sansotta 34 ft 4 in 42 ft 11 in 42 ft 9.5 in 66 ft 7 in 85 ft 9 in 107 ft 4 in 9:15 30 ft 3 in 17 ft 6 in
Scott Farr 36 ft 10 in 41 ft 6.5 in 52 ft 10 in 71 ft 9 in 80 ft 7.5 in 107 ft 1 in 55° 26 ft 0 in 15 ft 6 in
Mark Howe 30 ft 11 in 40 ft 9 in 43 ft 0 in 64 ft 8.5 in 80 ft 8.5 in 102 ft 3 in 70° 28 ft 0 in 15 ft 6 in
Jodan Minnick 30 ft 6 in 37 ft 0.5 in 36 ft 6.5 in 60 ft 7 in 85 ft 5.5 in 109 ft 4.5 in 55° 30 ft 3 in 18 ft 7 in
Luke Lomsdalen 32 ft 0 in 37 ft 11 in 36 ft 8 in 55 ft 8 in 86 ft 1.5 in 108 ft 8.5 in 75° 28 ft 0 in 14 ft 6 in
Nigel Anselmi 33 ft 3 in 41 ft 11 in 42 ft 4 in 61 ft 2 in 76 ft 9.5 in 94 ft 5 in 55° 28 ft 0 in 15 ft 6 in
Jon Dahlin 29 ft 11 in 37 ft 2 in 41 ft 7 in 59 ft 10 in 76 ft 0 in 94 ft 2 in 53° 28 ft 0 in 16 ft 6 in
Anthony+%22Chip%22 McIrvin 30 ft 10 in 37 ft 3.5 in 31 ft 4 in 52 ft 0.5 in 72 ft 4 in 100 ft 9 in 55° 26 ft 0 in 15 ft 6 in
Brandon Chisholm 29 ft 10.5 in 37 ft 11 in 35 ft 1.5 in 53 ft 0.5 in 67 ft 7 in 85 ft 11.5 in 53° 24 ft 0 in 13 ft 6 in
Chris Nickell 25 ft 10 in 32 ft 6.5 in 33 ft 1 in 49 ft 2 in 76 ft 11 in 93 ft 5 in 53° 24 ft 0 in 14 ft 6 in
Carl Sipes 26 ft 4 in 27 ft 7 in 28 ft 8.5 in 43 ft 7.5 in 62 ft 9 in 76 ft 4.5 in 32° 22 ft 0 in 13 ft 6 in
Lonnie Marvel 25 ft 6 in 31 ft 2 in 25 ft 10 in 43 ft 10 in 60 ft 11 in 74 ft 9 in 28° 22 ft 0 in 13 ft 6 in
Jamie Munson 23 ft 7.5 in 29 ft 5.5 in 28 ft 0 in 42 ft 4 in 57 ft 10 in 70 ft 4 in 24° 22 ft 0 in 13 ft 6 in